Vítame Vás na stránke autorov projektu tancujPD.eu 2012            

 

Finále Kalamajka

 

Máme to za sebou - dnes sa ukončil tohtoročný projekt tancujpdeu, ktorý spojil na Námestí Prievidze viac ako 1800 obyvateľov nášho mesta a okresu

Našu oslavu Dňa Európy sme otvorili moderne znejúcou podobou  hymny EU - Ódou na radosť. Potom sa všetkým zúčastneným prihovorili pani Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu, pani Katarína Macháčková, primátorka mesta a pán Ľubomír Vida, riaditeľ OA Prievidza. 

Nasledovalo oficiálne tancovanie kalamajky, ktoré viedli Stano Malega a Anna Jarábková, profesori OA Prievidza. A tancovalo sa dvakrát - druhý raz si tancujúci do  tanca aj sami zaspievali

Okolo 11:30 hod. pán Svitok - komisár slovenských rekordov - oznámil, že rekord je platný a do rekordu sa podľa prezenčných listín zapojilo 1820 ľudí. Účastníkov bolo však asi viac, pretože okolo 10:45 sme uzavreli prezentáciu, ale do podujatia sa zapojili ešte ďalší záujemci. 

Zoznam všetkých škôl,ako aj centier nájdete v Programe/Zapojené školy.

 

Koho sme ocenili:

 • najstaršieho učastníka podujatia - pani Mária Petrášová z Necpál, 80 rokov,
 • najmladšieho učastníka -  Rastislav Rajčo z MŠ Mišíka, 6 rokov,
 • najpočetnejšia trieda (percentuálne) - trieda 6.A z I. ZŠ S. Chalupku Prievidza,
 • najoriginálnejšie oblečená skupina - ZŠ Valaská Belá,
 • najvzdialenejšia škola - ZŠ Valaská Belá,
 • najoriginálnejšie oblečený senior.  

A ešte malá štatistika z prezenčných listín:

 • podujatia sa zúčastnila 1 MŠ,
 • 2 mimoprievidské školy - ZŠ Valaská Belá, Gymnázium I. Bellu z Handlovej,
 • 10 základných škôl mesta Prievidza,
 • 4 stredné  školy  z mesta Prievidza,
 • dôchodcovské centrá z mesta Prievidza.

 

Sprievodné aktivity:

 • Európske solárne dni,
 • Deň Červeného kríža,
 • Európska únia - stánok ICM.

 

Ďakujeme všetkým za podporu 

 • Vám, ktorí ste prijali naše pozvanie a prišli tancovať na Námestie slobody,
 • i tým, ktorí toto podujatie pripravili, pomohli s organizáciou,
 • poďakovanie patrí sponzorom  - bez nich by sa pokus o rekord nemohol uskutočniť,
 • ďakujeme Mestu Prievidza za organizačnú podporu a ochotu pustiť sa s nami do veľkého dobrodružstva. 

 

A čo na záver: veríme, že sa možno ešte všetci stretneme... možno o rok, čo poviete?