O nás

Projekt pripravujú S.Malega, Anna Jarábková, Jana Hraňová a žiaci OA Prievidza.

 

Akciu  podporili riaditeľ školy OA Prievidza Mgr. Ľ.Vida a primátorka  mesta JUDr. K.Macháčková.