Ankety

 

sú  tento rok venované hudobnému dedičstvu Európskej únie:        

·      

        Anketa č.1 - mapuje tance národov Európskej únievypracoval: Stanislav Malega, 

 

·       Anketa č. 2 - mapuje hymny Európskej únievypracovala: Jana Hraňová.

 

        Podmienky súťaže v oboch anketách sú rovnaké.

 

1.                    Anketu/ankety si stiahnite.

2.                   Dokument je upravený tak, že má dve identické strany.

3.                    Vytlačte -  odporúčam tlačiť 2 stránky na list,  (máte aj pre spolužiaka).

4.                    Vyhľadajte si odpovede a anketu vyplňte.

5.                    Vyplnenú anketu vhoďte do označených boxov vo vestibule školy.

6.                    Uzávierka: 10. mája 2012 do 10:00 hod.

7.                    Vyhodnotenie a odmeny na víťazov čakajú    11. 05. 2012.

 

                                        PS: nezabudnite vyplniť aj svoje meno a triedu.