Časový harmonogram

Námestie slobody Prievidza 07. máj 2012

 

9.30 - 9.50                PREZENTÁCIA -  pozri pokyny 

9.50 – 10.00             ORGANIZAČNÉ POKYNY  K  NÁCVIKU

10.00 – 10.10           NÁCVIK SKUPINA  1

10.10 – 10.20            NÁCVIK SKUPINA  3

10.20 – 10.30            NÁCVIK SKUPINA  4

10.30 – 10.40           NÁCVIK SKUPINA  2

10.40 – 10.55             SPOLOČNÝ NÁCVIK

11.00 – 11.15             OFICIÁLNE OTVORENIE, HYMNA, PRÍHOVORY

11.15.                             FINÁLNY TANEC

11.30                          VYHODNOTENIE, UKONČENIE