Prezentácia škôl

 

 

Na podujatie sa prihlásilo asi 1800  žiakov a iných občanov mesta Prievidze či mimoprievidzské školy.

Na podujatí sa zúčastní aj p. europoslankyňa Anna Záborská, ktorá spolu s  primátorkou mesta a riaditeľom OA Prievidza bude oficiálne otvárať pokus o slovenský rekord v tancovaní párovej kalamajky.

 

  • Bezpečnosť na podujatí bude sledovať MsP, je zabezpečená lekárska služba a zároveň prezentácia ČK.
  • Účastníci budú mať k dispozícii toalety, ako aj možnosť pitného režimu.
  • Keďže je však účastníkov veľa, doneste si vodu so sebou.

Pokyny:

  • v prípade zrazu so žiakmi, vyberte si iné  miesto, ako je námestie,
  • rešpektujte vstup na Námestie slobody,  pretože na určených miestach Vás očakáva balíček určený pre Vašu školu,
  • na stanovište choďte so žiakmi,
  • po odovzdaní prezenčky Vás a Vašich žiakov zavedú naši žiaci na určené  miesto na námestí,
  • prezenčky – sa odovzdávajú na stanovišti, mali by zodpovedať skutočnému počtu zúčastnených  žiakov (kvôli možnej náhodnej kontrole sčítacieho komisára, preto nám ich neposielajte skôr),
  • pokiaľ prezenčku nemáte, nájdete ju na stránke projektu tancujpdeu.webnode.sk v časti Na stiahnutie.

 

stanovište 1 – roh MsU  (parkovisko):

                                         ZŠ Rastislavova PD              /500 os./

                                                             + verejnosť

 

stanovište 2 - SLSP:

                                          OA PD                                   /410 os./

                      Gymnázium Handlová

                          MŠ Mišíka 

                        SSOS CA&TS

                        centrá

                                    + verejnosť

 

                                     stanovište 3 – morový stĺp Kvety, Ryba

                       ZŠ Energetikov PD              /380 os./

                           ZŠ Mariánska PD

                            ZŠ Šafárikova  PD

                            ZŠ Valaská Belá

                            ZŠ Dobšinského PD

                                                           + verejnosť

 

        stanovište 4    - roh Orange a Vtáčnik:

                            I. ZŠ S.  Chalupku PD         /500 os./

                            ZŠ Piaristická PD

        ZŠ Malonecpalská PD

                                                + verejnosť