Zapojené školy  a centrá                           Ďakujeme za podporu

 

ZŠ Šafárika                                                                  168 žiakov                          

ZŠ  Malonecpalská                                                    241 žiakov

ZŠ Rastislavova                                                            461 žiakov

ZŠ Dobšinského                                                            66 žiakov

1.zš  S. Chalupku                                                          236 žiakov

III.ZŠ S. Chalupku                                                           90 žiakov                                                          

ZŠ Mariánska                                                                 18 žiakov

SSOŠ CATS                                                                     14 žiakov

Gymnázium I.Bellu Handlová                                 12 žiakov

SZŠ Prievidza                                                                     31 žiakov

Piaristicka škola                                                           75 žiakov

OA Prievidza                                                                    270 žiakov

ZŠ Valaská Belá                                                            17 žiakov

ZŠ  energetikov                                                             45  žiakov

MŠ  Mišíka                                                                      17  detí

SOŠ  stavebná                                                                    12 žiakov

SOŠ Polytechnická                                                             23 žiakov 

Centrum dôchodcov Necpaly                                           14 dôchodcov

Dom seniorov Zapotočky                                                    2 účastníčky

verejnosť                                                                                 14 obyvateľov